**
Vanaf 8 uur tussen 4e en 5e schroef op linker buis.
Balkeuze: MgA of Bulls Eye
Rustig slaan zodat de bal de afwijking naar links kan volgen.
Back to Top