***
Vanaf 12 uur recht.
Wanneer bovenop, dan naar je toeleggen op de stip in het kuitje en over het puntje, niet te hard, wegslaan. Trekt enigszins naar links.
Balkeuze: MG3, F13, RWBLux, 3D313, NIFO2 of 3D263/363
Back to Top