**
Vanaf 12 uur recht. Balkeuze: D8, Rozemaai, BelAmi, Bo2010  of Bo3  
Vanaf 12 uur bij de 3e schroef linker buis. Balkeuze: Grote Luxemburger of Steyer
Tempo is heel bepalend. Niet te hard.
Back to Top