**
Vanaf 1 uur recht. Moet rechtstreeks vallen of over de hole op terug.
Niet te zacht slaan, achter de schans bevindt zich een grindbak.
Balkeuze: Euro22. H13 of Euro29
Back to Top