**
Vanaf het midden recht of vanaf 1 uur naar links, tussen de 4e en 5e schroef (over de roestvlek), rustig slaan. Kan het links op terug doen.
Balkeuze: D8, Bo1, Bo2. Met een Steyer of grote Luxemburger op de 4e schroef.
Back to Top