**
Met een Luxemburger vanaf 1 uur links door de hindernis.
Baan trekt naar rechts.
Strak rechts langs kan ook op terug vallen.
Balkeuze : Bo3, grote RWBLux, Klosek, BA of BelAmi ​​​​​​​
Back to Top